Jag heter Joakim. Jag lever med smittfri hiv.

Foto: Jonas Norén Foto: Jonas Norén

Joakim fick sin hivdiagnos 2005. Han upplever att det har blivit bättre under de ungefär tio år som gått sedan dess men att det fortfarande finns en stor okunskap generellt.

Joakim är ofta ute och föreläser på skolor om hiv och hur det är att leva med hiv idag. Han berättar att de ungdomar han möter för det mesta vet väldigt lite om hiv och hur det överförs. Bilden av hiv är många gånger föråldrad. - Skolorna är inte jättebra på att ta de här frågorna även om det såklart skiljer sig från skola till skola. Jag märker att många ungdomar i gymnasieåldern verkar ha ärvt sina föräldrars fördomar. Föreställningarna om hiv är samma som de som fanns på 80-talet, säger Joakim.

Frågorna som Joakim möter visar hur skrämmande lite unga människor tycks veta om hiv.
  - Kan man ta i hand med någon som har hiv? Kan man bada i samma simbassäng? Kan man gå på samma toalett? Sådana frågor får jag. De vet inte heller att personer som lever med hiv och har en välinställd behandling är smittfria.

Okunskapen gäller inte bara på vilket sätt hiv överförs utan också om vem som kan få hiv. När Joakim föreläser blir eleverna ofta chockade och ställda när de kommer att tänka på att de själva faktiskt kan få hiv och att de inte använt kondom. De tror fortfarande att hiv bara drabbar vissa grupper.
  - Jag tycker att det är jättesorgligt, och farligt, säger Joakim.
Dels är bilden av att hiv bara drabbar vissa grupper stigmatiserande men det ökar också risken för att hiv överförs. Om människor tror att de inte kan drabbas av hiv så kommer de inte att skydda sig, och inte heller testa sig för det. 
Öppenheten för att ta till sig ny information verkar dock vara stor hos ungdomar när de väl får den. De är beredda att ompröva sin kunskap, eller okunskap.
 - De tycker att det är jättebra att de får den här informationen och jag får väldigt bra respons, berättar Joakim.