Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer som lever med hiv.  
Vi erbjuder utbildning, stöd samt social verksamhet för dig som är hivpositiv. Vår primära målgrupp är män som har sex med män men idag är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. 
Posithiva Gruppen arbetar även för att öka kunskapen om hiv i samhället och förbättra villkoren för personer som lever med hiv.

Läs mer om oss på www.posithivagruppen.se