vad är SMITTFRI HIV?

Dagens behandling av hiv är mycket effektiv och med en välinställd behandling blir virusnivåerna i blodet omätbara vilket innebär att viruset inte kan överföras. Personen som lever med hiv och har en välinställd behandling är därmed smittfri. Cirka 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige har idag en välinställd behandling.
Begreppet smittfri hiv lanserades av Posithiva Gruppen 2013 då vi såg att dagens hivmediciner är så effektiva att man kan bli just smittfri.

58 000 oskyddade samlag utan att hiv överförts.

Sedan 2010 pågår en studie vid namn PARTNER-studien på 75 europeiska kliniker. Studien syftar till att undersöka risken för överföring när en person som lever med hiv går på en välinställd behandling.
Man studerar par där den ena partnern är hivpositiv och den andra hivnegativ. Den hivpositiva personen ska ha en välinställd behandling och cirka 1100 homo- och heterosexuella par deltar i studien.
2016 hade 58 000 oskyddade vaginala och anala samlag rapporterats in och 0 personer hade fått hiv via sin partner. 

vad innebär det att leva med smittfri hiv?

Alla som vet om att de lever med hiv går på regelbundna kontroller, cirka två gånger per år. När man räknas som smittfri kan ens behandlande läkare besluta att man inte längre behöver berätta om sin hiv för sexpartners. Det finns inte längre risk att hiv överförs till någon annan.
För de flesta som lever med hiv är det en lättnad att veta att man lever med smittfri hiv. Man kan sluta oroa sig för att hiv överförs till en partner, och partners kan slappna av och njuta på ett annat sätt. Då finns det heller ingen anledning att vara orolig och avstå från sex bara på grund av att man själv eller ens partner lever med hiv. 

I sin rapport Att leva med hiv i Sverige från 2015 konstaterar Folkhälsomyndigeten att ytterst få är helt öppna med att de lever med hiv. En av fem har inte berättat för någon. Idag är det svåraste för många inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Man är inte öppen med sin hivstatus eftersom man riskerar att mötas av fördomar och särbehandling.
En central insats för att bryta stigma är information eftersom orsaken till rädsla, som i sin tur leder till stigmatisering, ofta grundar sig i okunskap. Att också synliggöra hiv och de människor som lever med det är ett viktigt steg mot att minska fördomar.

 

hur blir man smittfri?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre tid. För att behandlingen ska räknas som välfungerande och man ska kunna säga att man har smittfri hiv behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3-6 månaders mellanrum. Det är viktigt att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen. 
Hivmedcinerna gör att mängden virus i kroppen minskar tills det är så lite kvar att det inte ens går att mäta. Då kan viruset inte föras vidare till någon annan. Man lever fortfarande med hiv och behöver fortsätta ta sin medicin men man är smittfri.

vem kan få hiv?

När kan hiv överföras?

Risken för att viruset överförs är störst i samband med att en person precis fått hiv, under den så kallade primära hivinfektionen, även om inga symtom finns. De flesta fall av hiv i Sverige diagnostiseras efter att personen varit hivpositiv i mer än sex månader. 
I de fall där hiv idag överförs rör det sig, så långt man känner till, om fall där personer inte är medvetna om sin hivinfektion. Om hivinfektionen förblir obehandlad kan risken för att hiv överförs öka eftersom virusnivåerna i blodet kan stiga.

Hiv kan överföras via kroppsvätskor som blod, sperma och slidsekret. Överföring kan ske vid oskyddat vaginalt, analt och oralt sex samt via blod om personer exempelvis delar spruta. Hiv kan inte överföras via kyssar, smekningar, saliv, svett, tårar, toaletter, insekter eller genom kroppsvätska på huden.

varför uppstår nya fall?

FNs organ UNAIDS har ett globalt mål som innebär att till år 2020 ska 90 procent av alla som fått hiv känna till sin sjukdom,  90 procent av dem ska vara i behandling och 90 procent av dem ska ha omätbara virusnivåer i blodet. Idag är Sverige det enda land i världen som har uppnått målen som kallas 90-90-90, dessutom med god marginal. Globalt ligger siffrorna på ungefär 50-40-25. 

dagens hivmediciner

vad är aids?

Hiv, Humant ImmunbristVirus, är ett virus som angriper en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret. 
Om en person som lever med hiv förblir obehandlad bryts immunförsvaret ned vilket kan leda till tillståndet aids. Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome (på svenska förvärvat immunbrist-syndrom) är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar, till exempel infektioner och tumörer, som man kan få om hiv inte behandlas. Med dagens behandling kan man stoppa sjukdomsförloppet även om en person fått diagnosen aids.