vad är SMITTFRI HIV?

Dagens behandling av hiv är mycket effektiv och med en välinställd behandling blir virusnivåerna i blodet omätbara vilket innebär att viruset inte kan överföras, dvs omätbart=oöverförbart. Personen som lever med behandlad hiv är därmed smittfri. Över 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige har idag en välinställd behandling.
Begreppet smittfri hiv lanserades av Posithiva Gruppen 2013 då vi såg att dagens hivmediciner är så effektiva att man kan bli just smittfri.

Såväl WHO och UNAIDS som Folkhälsomyndigheten har slagit fast att behandlad hiv inte överförs.

77 000 kondomlösa samlag utan att hiv överförts.

Den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker presenterade sitt resultat vid International AIDS Conference 2018 i Amsterdam och bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.
Studien var en fortsättning på PARTNERI-studien där både sam- och olikkönade par deltog och där både vaginala och anala samlag undersöktes. Sammantaget bekräftar båda studierna att omätbar hiv inte överförs vid sex.

I juni 2018 friade högsta domstolen i Sverige den hivpositiva man som stått åtalad efter att ha haft oskyddat sex med en partner. Åtalet gällde framkallande av fara för annan. I och med att mannen har en välfungerande behandling, och lever med smittfri hiv, friades han. Ingen risk för överföring fanns och således har ingen fara för annan framkallats. Domen blir nu vägledande. 

vad innebär det att leva med smittfri hiv?

Alla som vet om att de lever med hiv går på regelbundna kontroller, cirka två gånger per år. När man räknas som smittfri kan ens behandlande läkare besluta att man inte längre behöver berätta om sin hiv för sexpartners, och inte heller behöver använda kondom. Det finns inte längre risk att hiv överförs till någon annan.
För de flesta som lever med hiv är det en lättnad att veta att man lever med smittfri hiv. Man kan sluta oroa sig för att hiv överförs till en partner, och partners kan slappna av och njuta på ett annat sätt. Då finns det heller ingen anledning att vara orolig och avstå från sex bara på grund av att man själv eller ens partner lever med hiv. 

I sin rapport Att leva med hiv i Sverige från 2015 konstaterar Folkhälsomyndigheten att ytterst få är helt öppna med att de lever med hiv. En av fem har inte berättat för någon. Idag är det svåraste för många inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Man är inte öppen med sin hivstatus eftersom man riskerar att mötas av fördomar och särbehandling.
En central insats för att bryta stigma är information eftersom orsaken till rädsla, som i sin tur leder till stigmatisering, ofta grundar sig i okunskap. Att också synliggöra hiv och de människor som lever med det är ett viktigt steg mot att minska fördomar.

 

hur blir man smittfri?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre tid. För att behandlingen ska räknas som välfungerande och man ska kunna säga att man har smittfri hiv behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3-6 månaders mellanrum. Det är viktigt att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen. 
Hivmedcinerna gör att mängden virus i kroppen minskar tills det är så lite kvar att det inte ens går att mäta. Då kan viruset inte föras vidare till någon annan. Man lever fortfarande med hiv och behöver fortsätta ta sin medicin men man är smittfri.

vem kan få hiv?

När kan hiv överföras?

Risken för att viruset överförs är störst i samband med att en person precis fått hiv, under den så kallade primära hivinfektionen, även om inga symtom finns. De flesta fall av hiv i Sverige diagnostiseras efter att personen varit hivpositiv i mer än sex månader. 
I de fall där hiv idag överförs rör det sig, så långt man känner till, om fall där personer inte är medvetna om sin hivinfektion. Om hivinfektionen förblir obehandlad kan risken för att hiv överförs öka eftersom virusnivåerna i blodet kan stiga.

Hiv kan överföras via kroppsvätskor som blod, sperma och slidsekret. Överföring kan ske vid oskyddat vaginalt, analt och oralt sex samt via blod om personer exempelvis delar spruta. Hiv kan inte överföras via kyssar, smekningar, saliv, svett, tårar, toaletter, insekter eller genom kroppsvätska på huden.

varför uppstår nya fall?

FNs organ UNAIDS har ett globalt mål som innebär att till år 2020 ska 90 procent av alla som fått hiv känna till sin sjukdom,  90 procent av dem ska vara i behandling och 90 procent av dem ska ha omätbara virusnivåer i blodet. Sverige har uppnått målen som kallas 90-90-90, dessutom med god marginal.

dagens hivmediciner

vad är aids?

Hiv, Humant ImmunbristVirus, är ett virus som angriper en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret. 
Om en person som lever med hiv förblir obehandlad bryts immunförsvaret ned vilket kan leda till tillståndet aids. Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome (på svenska förvärvat immunbrist-syndrom) är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar, till exempel infektioner och tumörer, som man kan få om hiv inte behandlas. Med dagens behandling kan man stoppa sjukdomsförloppet även om en person fått diagnosen aids.